Glemt detaljer?

Brand/Tale varsling

Advar dine kollegaer om tegn på brand

Et varslingsanlæg har til formål at varsle personer i tilfælde af brand, så det sikres at alle personer kommer ud af bygningen i en ellers kritisk situation.

Se alle STRØH´s løsninger vedrørende Sikring.

Advarslen sker via højtalere - enten manuelt eller automatisk. Hvis du kombinerer talevarsling med en automatisk brandalarm (ABA), vil varslingsanlægget aktiveres automatisk i tilfælde af brand.

Varsling - Alle skal ud

Fordele ved talevarsling:

  • Kan kombineres med automatisk brandalarm (ABA)
  • Medfølgende mikrofon til interne beskeder i din virksomhed
  • Automatisk evakuering af bygningen
  • Integreret mikrofon til interne beskeder i bygningen
  • Muligheden for at udsende forskellige talevarslinger i forskellige rum eller afdelinger
  • Mulighed for baggrundsmusik
  • Kan udsende standardmeddelelser på forudbestemte tidspunkter.

Hos STRØH A/S kan vi installere både brand- og talevarsling med mulighed for integration til virksomhedens andre systemer. Vi rådgiver gerne din virksomhed i valg af løsning.

TOP